บ้าน
English
แผนผังเว็บไซต์
ดาวน์โหลดข้อมูล
ASSAB.com

มีดกลึง

print
แอสแสบ 17 – มีดกลึงพิเศษ

แอสแสบ 17 เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในโลกทางด้านสมบัติ
การตัดที่เป็นเลิศ ความต้านทานต่อการเสียดสี ความเหนียว
และความต้านทานต่อความร้อน แอสแสบ 17 ผลิตจากเหล็ก
กล้ารอบสูงทีมีส่วนผสมของ โคบอล์ท (Cobolt) ในปริมาณ
ที่สูง ความแข็งใช้งานประมาณ 67 – 69 HRc
มีดกลึง แอสแสบ 17 มีคุณสมบัติขั้นสูงสุดในการใช้งานด้าน
การกลึงขนาดหรือปรับรูปร่าง


ASSAB SuperClean เหล็กกล้าที่สะอาดบริสุทธิ์

มากกว่า